Geschiedenis van de 107 KauCie

Klik op ťťn van onderstaande links
  1. Een overzicht per jaar
  2. De commandanten en CSM's
  3. 107 KauCie in TunesiŽ
  4. Vliegtuigberging Flevoland
  5. Wegaanleg Radio-Kootwijk 1964
  6. In het begin: de detachementen van de 107 KAC en de 102MU

De 107 KauCie werd opgericht op 28 mei 1953 als zelfstandige compagnie binnen de in begin 1953 opgerichte 101 Genie Gevechtsgroep. Na een korte periode van voorbereiding en inwerken kon de compagnie aan de slag. Hieronder een kort overzicht van wat er tot aan de viering van het 5e lustrum in de loop van de jaren is gebeurd. De tekst is overgenomen uit het lustrumboekje van het 25-jarig bestaan van de compagnie. Onze dank gaat dan ook uit naar de samenstellers van het drukwerkje: tlnt De Jong en sgt1 Van Soolingen.

Vragen aan de lezers: als je de onderstaande teksten kunt verrijken laat het ons dan weten. Verder zijn wij zeer geÔnteresseerd in de geschiedenis van onze compagnie vanaf 1979. Wie kan ons helpen? Stuur alles dat je weet over bv detachementen, oefeningen, klussen en andere geschiedsfeiten naar de webmaster! Zo krijgen we een volledig beeld en gaat onze historie niet verloren.

1953
De eerste compagniescommandant is de kapitein Drenth. Aan hem was de taak om de kersverse compagnie op te bouwen tot een onderdeel dat een waardige plaats in ons leger kon bezetten. Hij werd hierin bijgestaan door de eerste C.S.M., de sgt1 Krabbendijk. Aan hem de taak om de inwendige dienst en de opleidingen uit te werken. Men begon met 48 oude GMC's. De eerste compagnie was gelijktijdig opgekomen (lichting 52-3). In het eerste jaar van het bestaan werd echter omgeschakeld van het Ondas- naar het Indas-systeem. Dit betekende dat er telkens groepjes dienstplichtigen aan de cie werden toegevoegd. Zo kon het dus voorkomen dat de compagnie tegen het afzwaaien van lichting 52-3 een sterkte had van 200%. Om eenieder aan het werk te houden zijn toen DODGE-kippers geleend. In dit jaar werd de cie ingezet bij de oefening "GRAND-RIPOLSE", waarin in NATO-verband de opgedragen oorlogstaak werd beoefend. Tijdens een andere oefening moesten de maten leren omgaan met springmiddelen. Dit gebeurde op het springterrein in Schaik. Het vroor 15 graden en over de radio kwam het bericht de kettinghonden binnen te halen. De maten van de 107 KauCie moesten echter in hun Pup-tentjes op de hei te overnachten. U begrijpt wel dat dit de nodige voeten in de aarde had.

1954
In 1954 kwam de eerste organisatiewijziging. Twee pelotons GMC werden omgeruild voor twee pelotons DIAMOND kipauto (6 ton). Hierdoor wordt de capaciteit belangrijk vergroot hetgeen te merken is bij diverse detachementen, waaronder de grondwerkzaamheden aan de weg Havelte-Frederiksoord en de aanleg van het oefenterrein bij Steenwijkerwold. De soldaat Mennen zag tijdens een van zijn ritjes een op hol geslagen paard. Zonder zich te bedenken sprong hij uit zijn Diamond en wist het dier in zijn macht te krijgen. Voor deze moedige daad kreeg hij een onderscheiding van het Carnegie-Heldenfonds.

1955 t/m 1956
De cie neemt deel aan enkele grote Nato-oefeningen, waaronder BATTLE-ROYAL. Daarbuiten worden diverse klussen uitgevoerd in Nieuw-Millinge, Muiderslot, Maastricht, Wittenberg, Amsterdam, Apeldoorn, Oirschot, Naarden, Havelte, Huizen en Schaik. In 1955 de compagnie een gedetailleerde maquette van waarop elke verkeerssituatie kan worden nagebootst. Op de maquette stond o.a. een kazerne een kerkhof, een station, treinen, etc. Het heeft zijn dient bewezen bij het geven van rijonderricht in Tilburg , Vught en andere plaatsen.

1957
Dit jaar werd de compagnie ingezet op de eigen legerplaats om de grondwerkzaamheden te verrichten voor de nieuw te bouwen manschappenkantine. Dat dit bij de maten in goede aarde viel, bleek uit de snelheid waarmee het karwei werd gedaan.

1958
In 1958 werd naar aanleiding van de tijdens diverse oefeningen aangerichte schade de 107 KauCie opgedragen herstelwerkzaamheden te verrichten aan de wegen van het oefenterrein te Muensterlager. Op 14 juni kwam er plotseling een paniekbericht dat er in de drukke straatweg Meppel-Steenwijk-Leeuwarden een brug kapotgevaren was. Dit werd opgelost door er in record-tempo een Bailey-brug naast te leggen waarbij het transport werd verzorgd door de 107 KauCie.

1959
Door het Ministerie van Landbouw werd een verzoek gedaan aan het Ministerie van Defensie om de vee-bedrijven in de achterhoek te steunen. Door droge weersomstandigheden hadden deze bedrijven een groot tekort aan veevoer gekregen waardoor het noodzakelijk was dit aan te voeren vanuit de Noordoostpolder. Een opdracht die met veel plezier werd uitgevoerd door de 107 KauCie. Het karwei kreeg de bijnaam "Operatie Bietenkop" . In augustus werd een detachement ingezet om het gebeid rond Mourmelon en Aubusson (Frankrijk) te reinigen van puin en modder. Het gebied, dat hier en daar meer dan twee meter water te verwerken had gekregen, verkeerde in erbarmelijke omstandigheden omdat door het water wegen waren weggespoeld, bruggen weggeslagen en riviertjes dichtgeslibd. Het detachement onder leiding van sgt1 Flierman in samenwerking met de Compagnie Mechanische uitrusting en de brandweer wisten het karwei snel te klaren.

1960
In dit jaar werden de intussen sterk verouderde Diamonds vervangen door de het vorige jaar beproefde Daf YK 616 waarvan er 32 werden geleverd. Na enkele kleine opdrachten en diverse oefeningen werd in juni de reis aangevangen naar La Courtine waar voornamelijk bevoorrading en schadeherstel werd gedaan.

1961
1961 was voor de 107 KauCie een druk jaar. Naast twee maal de oefening "QUICK-TRAIN" werd de cie ingezet voor schadeherstel van het oefenterrein van La Courtine, samen met de B-cie, 102 MUcie, 101 GNHrstcie en detachementen van Kmar en geneeskundig personeel. Er werd aandacht besteed aan de aanleg van weg naar de parkeerplaats van de AAT en de verbetering van de tankbaan. Het totale verzet van zand en steen was ca 10.000 kubieke meter.

1962
Van 7 t/m 14 maart werd door de 107 KauCie een verplaatsings- en bivakoefening gehouden. Naast diverse grondverzetwerkzaamheden voor militaire- en burgerinstanties (tankbaan Vlasakker, oefenterrein Oirschot, lierbaan zweefvliegveld Assen, egalisatiewerkzaamheden gemeente Bergen (L)), leverde de 107 KauCie aan 480 Geniegroep vervoerssteun in verband met de beproeving van de zogenaamde "Holplatte-Brueckengeraet". Tenslotte zijn personeel van 107 KauCie, 102 MUcie en 462 Pontonniersbataljon ingezet ten dienste van de varkenspestbestrijding.

1963
De oefening "QUICK-TRAIN" en "SPINNEWIEL" eisten de inzet van KauCie. Buiten deze oefeningen werd weer veel gewerkt in de civiele sector waarbij het kolentransport van 22 januari t/m 6 februari aparte vermelding verdient.

1964
De opleiding van chauffeurs diende gedeeltelijk te worden verzorgd door de rijschool 1LK omdat er te weinig personeel instroomde vanuit het depot Genietroepen. Buiten de jaarlijks terugkerende oefeningen werd gewerkt aan de aanleg van een parkeerplaats op de Kromhout-kazerne in Utrecht en 300m weg bij het radiostation Kootwijk. Tevens maakte men een begin met de aanleg van een tankbaan op de Leusderheide.

1965
Er werd weer hard gewerkt aan de algemene militaire vorming tijdens drie oefeningen in januari, mei en november. Daarnaast werd de tankbaan op de Leusderheide afgemaakt, puin opgeruimd uit de Horst en een begin gemaakt met het grondwerk voor de bouw van "HET DORP" te Arnhem.

1966
In dit jaar werden de grondwerkzaamheden voor Het Dorp voortgezet. Menige kuub zand werd verplaats en langzaamaan kwam er vorm in het project. Verdere klussen van behoorlijke omvang zijn de aanleg van een Carl Gustav-baan, het bergen van een vliegtuig te Woensdrecht en het transport van betonblokken in Ossendrecht. Aan het einde van het jaar werd de cie opgeroepen naar Florence, welke omgeving was getroffen door een watersnood. Vele kubieke meters zand en puin werden versjouwd om de omgeving weer bewoonbaar te maken. De Italiaanse minister van Verkeer & Waterstaat kwam zich persoonlijk op de hoogte stellen van de gang van zaken.

1967
Bij het grondverzet in Arnhem bleef niet veel tijd over voor andere projecten. Ondanks dat vond men nog de tijd om aan de slag te gaan in de Harskamp voor het aanleggen van een schietbaan.

1968
Het werk in Arnhem voor Het Dorp naderde het einde en men is tevreden over de geleverde prestatie. Ook dit jaar 107 KauCie weer deel aan diverse grote oefeningen.

1969
In dit jaar werd het Geniebataljon opgeroepen om in de Sahel (TunesiŽ) te zorgen voor waterputten. Na een gedegen voorbereiding vetrok het detachement (waaronder een gedeelte van de 107 KauCie) naar Noord-Afrika. Getroffen door de bittere armoede zette het gehele detachement zich voor 100% in om de bevolking zo veel mogelijk te helpen.

1970
Een periode van rust (bestaande uit onderhoud) breekt aan voor de 107 KauCie. Ondanks dat werden echter nog wel de jaarlijkse compagniesoefeningen gehouden en kleine karweitjes geklaard.

1971
IJsselmuiden wil een zwembad en een groot gedeelte van het werk werd geklaard door de 107 KauCie. Uiteraard is men zeer tevreden.

1972
Men had in Hohne behoefte aan een militair tehuis en de 107 KauCie werd te hulp geroepen voor het uitvoeren van het grondwerk. Omdat men toch daar bezig was, legde de Kiep gelijk maar even een visvijver aan.

1973
Pro-Rege deed wederom een beroep op ons voor de aanleg van een parkeerplaats bij het militair tehuis in Schaarsbergen. Ditmaal in samenwerking met 12 PAGNcie. Tevens werd een niet onaanzienlijke hoeveelheid werk verzet voor de Stichting Bio-Vakantieoord voor de (ver)bouw van een kinderboerderij. Daarnaast werd een zandwinningsterrein in de Harskamp omgetoverd tot zwembad.

1974
De 107 KauCie werd ingezet bij de oefening "BISON" in West-Duitsland. Bij de praktijkschool voor bosbouw en cultuurtechniek werden opruimings- en egalisatiewerkzaamheden verricht voor bijvoorbeeld een trekkerparcours, terrein voor de aanleg van grasvelden, taluds en trensen voor diverse oefeningen. Ook werd in West-Duitsland een oefenterrein opgeknapt in samenwerking met 102 BMC. De oefening staat bekend onder de naam "KNAP OP". In september werd in Duitsland een manege gebouwd. December stond in het teken van de Kerstviering. Hiervoor werd ten behoeve van een Zwols koor een podium gebouwd in de IJsselhal in Zwolle. November en december voerden ons ook naar Wissekerke in Zeeland om de langzaam verdrinkende boerenbedrijven de helpende hand te bieden. Vele tonnen aardappels, suikerbieten en bloembollen werden afgevoerd.

1975
"Rapid Runway Repair" bestond uit het opknappen en verbeteren van een vliegbasis. Drie maanden was men zoet in de Harskamp waar diverse werkzaamheden werden uitgevoerd, waaronder het aanleggen van een kogelvanger, een kanaal en de uitbreiding van een rondweg. Tevens werd tijdens de oefening "PANTSERSPRONG" de 107 KauCie ingezet naast de 102 BMC. Dit alles was echter nog niets vergeleken met het vliegtuig dat in de oorlogsjaren in het IJsselmeer was neergestort. Als laatste spektakel werd voor het eerst de jaarlijkse compagniesoefening in Limburg gehouden. Een oefening die al gauw de naam "REUTJE" kreeg. Een pittige opgave voor manschappen en kader voor wat betreft fysieke inspanning. De oefening werd afgesloten met een stevige rijstmaaltijd op Sinterklaasavond, waarbij de Goedheiligman zelf aanwezig was.

1976
Ten behoeve van de film "Een brug te ver" werd een detachement ingezet bij een veerdienst over de IJssel bij Deventer. Op Vleiland wed het schietterrein van de luchtmacht gezuiverd van brokstukken van doelen. Als afsluiting van het jaar vetrok de 107 KauCie weer naar Reutje voor de jaarlijkse blaren en stijve spieren. Dit werd echter grotendeels verzacht door de feestavond waar Pierre Cnoops en een flinke hoeveelheid rijst en bier in dankbaarheid werden ontvangen.

1977
Het begin van het jaar stond voor het derde peloton in het teken van de Marine. In Rotterdam achter het hoofdkwartier werd een parkeerplaats aangelegd voor de daar aanwezige personeelsleden. Een minder prettige bezigheid voor de voeten bestond uit de FIT-test, waarmee de 107 KauCie als eerste onderdeel van de 101 GNGGP werd geconfronteerd. Hierbij werd in een ca. 20 uur durende oefening bekeken hoe de fysieke gesteldheid van manschappen en kader er bij stond. Dat hieraan niets mankeerde bleek uit het uitstekende resultaat van 81 punten. Dat ook chauffeurs tijdens een zware rijoefening niet gauw opgeven, bleek uit de resultaten van de oefening "SLOW-ON". Daarnaast wijdde de cie zich aan opbouwende en afbrekende werkzaamheden waaronder Alphen aan de Rijn, Culemborg en Vlieland. Verder werd contact gezocht met het tehuis voor lichamelijk gehandicapten "KALKUUR" in Nunspeet, waarvoor een open dag werd georganiseerd. Kalkuur organiseerde een zeer geslaagde avond in Nunspeet, waarna op 6 december een Sinterklaasavond werd gehouden. Hierbij werd onze mascotte 'KALKIE' aangeboden.

1978
Gestart werd met een week transport van Bailey-materiaal van Hendrik Ido Ambacht naar Ede. De legering werd op uitstekende wijze verzorgd door de mariniers in Rotterdam. Verder werd in Ossendrecht een parkeerplaats aangelegd. 9 juni: viering van het 25-jarig bestaan.

Wie kan onze geschiedenis aanvullen?????


Commandanten en CSM's vanaf 1953

Nog niet compleet! Wie vult aan?

COMMANDANTEN CSM's
1953-1961 kap. Drenth 1953-1958 sgt1 Krabbedijk
1961-1963 kap. Nagel 1958-1962 smi Derks
1963-1966 kap. DrŲge 1962-1963 smi Flierman
1966-1968 kap. Oord 1963-1968 smi Van Urk
1968-1969 kap. Hogenbirk 1968-1969 smi Knipping
1969-1971 kap. But 1969-1970 smi Reniers
1971-1972 kap. Bouwmeester 1970-1971 smi Oosterveer
1972-1974 kap. Beugeling 1971-1973 smi Kruiter
1974-1976 kap. Barnhoorn 1973-1976 smi Meijboom
1976-1979 kap. Lamers 1976-1978 smi Van Lune
1979-1981 kap. Dekker 1978-1982 smi Poortier
1981-1982 kap H.J.Gompelman 1982-1983 csm H. Geerdink
1982-1983 kap. Jos Overman 1978-??? smi Poortier
1983-1985 kap. De Ruiter ???-??? smi Maas?
1985-1988 kap. Van Geldere ???-??? smi Maas
1988-1990 kap. Boute CSM 1988-1990 Smi Andre van Lierop
SMO 1989-1991 Smi de Meester


107 KauCie in TunesiŽ

Zie ook http://www.defensie.nl/nimh/geschiedenis/internationale_operaties/missieoverzicht/46169089/de_tunesie_compagnie/
Zie ook http://www.vredesmissies.nl/hulpverlening%20tunesie.htm

Met dank aan Peter de Balen voor de links!

In september 1969 werd TunesiŽ, als gevolg van hevige regenval, door ernstige overstromingen geteisterd. De watermassa's die in oostelijke richting naar de Middellandse Zee stroomden hadden veel grond met zich meegenomen en dit afgezet op de laagvlaktes. Ook werden bruggen vernield, rivierbeddingen verlegd, uitgediept of dichtgespoeld.

Op verzoek van de Tunesische regering stelde Nederland een hulpverleningseenheid samen die bestond uit personeel en materiaal van 11 Geniebat, 107 KauCie, 102 MuCie, 110 GnhrstavplCie en nog wat verzorgend personeel. Het gelegenheidsonderdeel stond onder commando van maj. Schokker.

Aangekomen in Kairouan op 4 december 1969 werd als eerste een aanvang gemaakt met het herstellen van de betonnen watertransportleiding en het zandvrij maken van waterputten. Voor het herstellen van de waterleiding diende eerst een weg te worden aangelegd en een bestaande weg te worden verbreed. Hiervoor werd ca.10.000 m3 verharding aangevoerd. Voor de waterleiding zelf werden ca.30.000 m3 grond verzet en 400 buizen van 7 meter lengte aangevoerd. Nadat dit karwei was geklaard werden de werkzaamheden verlegd naar Sidi-Bou-Ali waar soortgelijk werk werd gedaan. In totaal werden 33 waterputten zandvrij gemaakt waarbij ca.5000 m3 grond werd verzet.

Buiten deze hoofdtaken werden nog de dorpen Beni-Temin en Zafroana en de landbouwschool Barouta zandvrij gemaakt en enkele landingsstrips aangeled t.b.v. transportvliegtuigen. Tijdens de gehele periode werd een totale afstand afgelegd van ongeveer 550.000 km. Op 5 en 6 maart 1970 keerde de eenheid terug naar Nederland en men kon terugzien op een zeer geslaagde actie "TunesiŽ".

Van de webmaster: er is een boekje uitgegeven over de missie naar TunesiŽ. Volgens Simon van Nispen - die ook naar TunesiŽ ging - hebben alle militairen die in de periode werkzaam zijn geweest in TunesiŽ dit boekje gekregen. Ook heeft hij een film en een CD-ROM met fotos van de Genie Construktie Compagnie in zijn bezit. Er is een reŁnie commissie TunesiŽ, die om de 5 jaar, tot heden, een reŁnie organiseert.

Klik HIER voor een overzicht van foto's van de hulpactie in TunesiŽ.


Vliegtuigberging Flevoland 1975

Tijdens een oefenvlucht boven de IJsselmeerpolders zag een vlieger van Soesterberg iets boven water uitsteken dat verdacht veel op een vliegtuigvleugel leek. Bij de eerste verkenning bleek dat het ging om een B-24 Consolidated Liberator (zie foto) die in 1943 na een missie op MŁnster een noodlanding moest maken op het IJsselmeer. De aanwezigheid van stoffelijke resten van de bemanning en grote hoeveelheden scherpe munitie maakte het noodzakelijk het vliegtuig te bergen. De luchtmacht is echter tot dit soort acties niet in staat omdat zij het hiervoor geŽigende materiaal niet heeft.

llib2 (98K)

Hiervoor werd dus de Genie ingeschakeld. Na uitvoerig besprekingen tussen Zuiderzeewerken, Rijkswaterstaat en Genie bepaalde men dat 15 augustus 1975 kon worden begonnen. Deze datum werd aangehouden i.v.m. de vogels die voor die tijd nog niet uit de Oostvaardersplassen waren vertrokken.

In nauw overleg met Zuiderzeewerken werd begonnen aan een Bailey-brug en een dijk die vanaf de Oostvaardersdijk naar het wrak moest komen te liggen. Rondom het vliegtuig was een werkplateau gepland. Vijftien man van de Kmar uit Nunspeet hielden zich bezig met de verkeersregeling op de weg, waarvan ťťn rijbaan werd afgesloten ter hoogte van de brug.

Nadat de brug klaar was begonnen de auto's van de 107 KauCie zand aan te dragen voor de eerste meters van de dijk. De dozer die de hoeveelheid zand berijdbaar moest maken zakte prompt weg in de prut, zodat men duidelijk kon spreken van aanloopmoeilijkheden. Desondanks vorderde het werk met ongeveer 100 meter per week, welk tempo in de daaropvolgende weken nog werd opgevoerd.

De huisvesting van de soldaten was uitstekend verzorgd in leegstaande huizen van Rijkswaterstaat. Eind november 1975 was de dijk naar het platform klaar en begon de luchtmacht met het aanleggen van kabels rond het wrak. Als 'trekpaard' werd een 40-tons bergingstank van de cavalerie gebruikt. Het is duidelijk dat het vliegtuig, dat 30 jaar in de modder had gelegen, flink tegenstribbelde maar dat was voor de bergers geen probleem. Nadat het vliegtuig was afgevoerd moesten uiteraard de brug en de dijk weer worden afgebroken, hetgeen weer de nodige zweetdruppels kostte.

Voor de mannen van de 107 KauCie, 102 BMC, marechaussee, bruggenbouwers en luchtmacht was deze operatie, die de grootste bergingsactie sinds de tweede wereldoorlog was, een karwei dat niet licht vergeten zal worden.

Klik HIER voor een overzicht van foto's van de berging van de Engelse bommenwerper bij Lelystad.


De eerste detachementen in beeld

Dpl soldaat Schouten (?) maakte deze tekening in de jaren '50. Je kunt zien welke detachementen de 107KAC en de 102MU op hun naam hadden staan. Foto afkomstig van Hedzer Pathuis.

Pathuis2 (1159K)