DAF YK 616, de stoere kiepauto van de Genie

Wil je ook een miniatuur YK616?

laan12kl (48K)

Mijn naam is Paul Vrancken en ik heb drie jaren (1975-1978) als OPC van het 1e peloton (16 x YK 616) gediend bij 107 Kaucie (Kiepauto compagnie).

Vele AAT'rs en Genisten hebben bij 107 gediend. De YK 616 was onder meer ook in gebruik bij: 102 Bouwmachine cie, 105 Ponton plaatbrug cie en het Genie Opleiding Centrum. Al jarenlang ben ik op zoek naar een schaalmodel van de YK 616. Na het artikel "Klassiekers in het klein" (zie link) in de Defensiekrant, nummer 47 van 2020 te hebben gelezen, werd ik weer razend enthousiast, al betreft het andere modellen die in productie zijn of gaan. Zie https://magazines.defensie.nl/defensiekrant/2020/47/02_schaalmodellen_47

Vervolgens heb ik de stoute schoenen aangetrokken en Robert-Jan van Raamsdonk, de initiator van de productie van de KL-schaalmodellen, gevraagd of het mogelijk was om een schaalmodel van de YK 616 in productie te brengen. Zijn antwoord was: "Ja, als jij minimaal 150 potentiële kopers weet te vinden. Dat is het minimale aantal om een productielijn op te starten.

Voor alle duidelijkheid, ook Robert maakt geen winst op deze schaalmodellen, hij is een verwoed verzamelaar. Ik ben geen verkoper in deze, integendeel, ook ik betaal dezelfde prijs als alle andere deelnemers. Maar ik ben wel de initiator van het project YK 616. Ergo, dit betreft geen winstbejag, enkel de pure liefde voor dit schaalmodel!

Procedure
1. Ik verzamel voor- , achternaam en emailadressen van geïnteresseerden. Als er voldoende deelnemers zijn stuur ik de lijst door naar Robert.
2. Vanaf hier neemt Robert het over en licht ons in over verdere details en verloop. Tevens zal hij het rekeningnummer waarop een aanbetaling van € 20,00 moet worden gestort bekend stellen.
3. Zijn er niet voldoende deelnemers dan krijgt u van mij bericht via de email.

Alleen echt geïnteresseerden (kopers) kunnen mij een email sturen onder vermelding van: YK616, voor-, achternaam en emailadres.

Mijn emailadres: paulvranck@outlook.com

Met vriendelijke groet,

Paul Vrancken Aooi b.d.

107Kaucie037kl (96K)